Протокол от Общото събрание на акционерите

Уважаеми акционери,

Информираме Ви, че ОСА на „Холдинг Център“АД беше отложено за резервната дата-15/07/2015г.

Протокол от проведеното на 30/06/2015г ОСА е наличен в секция „Инвеститори“.