Контакти

гр. София,
п.к. 1000,
р-н Средец, ул.“Георги Раковски“ № 132, вх. А, ет. 1, офис 3

Директор за връзка с инвеститорите:
Надя Русева Будинова – тел. 0884 269383