Контакти

гр. София,
п.к. 1000,
р-н Средец, ул.“Георги Раковски“ № 132, вх. А, ет. 1, офис 3

 

Директор за връзка с инвеститорите:
Николай Петев Петков – тел. 0884 269224