Контакти

гр. София,
п.к. 1303,
р-н Възраждане, бул.”Христо Ботев” № 57, ет. 3

Директор за връзка с инвеститорите:
Николай Петев Петков – тел. 0884 269224