Връзка с инвеститорите

Директор за връзка с инвеститорите:

Бранимир Маринов Киров  – тел. 0884 794445

Медия чрез която дружеството осъществява задълженията си по чл. 43а, ал. 2 от Наредба 2 – www.infostock.bg