Връзка с инвеститорите

Директор за връзка с инвеститорите:

Николай Петев Петков – тел. 0884 269224

E-mail: petev@abv.bg

Медия чрез която дружеството осъществява задълженията си по чл. 43а, ал. 2 от Наредба 2 – www.infostock.bg