Протокол от Общо събрание на акционерите 30.06.2016 г.

Уважаеми акционери,

Информираме Ви, че ОСА на „Холдинг Център“АД беше отложено за резервната дата-15/07/2016г.

Протокол от проведеното на 30/06/2016г ОСА е наличен в секция „Инвеститори“.