Холдинг Център свиква извънредно общо събрание на акционерите

Уважаеми акционери, уведомяваме Ви, че на 11.12.2015 г. Холдинг Център АД, ще свика извънредно общо събрание на акционерите, на което да се вземат решения за гласуване на промени в устава на дружеството. Повече информация по така направените предложения, може да намерите в секцията „Инвеститори“ – „общи събрания на акционерите“, на нашия сайт.