Съобщение за успешно приключване на подписката за увеличение на капитала на Холдинг „Център”АД

На 04.06.2019 г. първичното публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Холдинг „Център” АД, проведено съгласно решение на Съвета на директорите от 19.10.2018 г. за увеличаване на капитала на дружеството от 159 758 лв. на 759 758 лв., чрез издаване на нови 600 000 бр. нови акции и въз основа на проспект за …

Continue reading ‘Съобщение за успешно приключване на подписката за увеличение на капитала на Холдинг „Център”АД’ »

Холдинг Център свиква извънредно общо събрание на акционерите

Уважаеми акционери, уведомяваме Ви, че на 11.12.2015 г. Холдинг Център АД, ще свика извънредно общо събрание на акционерите, на което да се вземат решения за гласуване на промени в устава на дружеството. Повече информация по така направените предложения, може да намерите в секцията „Инвеститори“ – „общи събрания на акционерите“, на нашия сайт.